MIKA

רקדני אנסמבל בת־שבע יוצרים

MIKA
  • MIKA רקדני אנסמבל בת־שבע יוצרים

אנו, בני אדם, יצורים חברתיים,
מחפשים שייכות, קשר, בטחון, קהילה,
בין אם בבית, בעבודה או בהפגנה בקפלן.
הרצון להיות חלק ממשהו גדול יותר, מוביל אותנו לאמץ מרכיבי זהות משותפים
ולעתים לטשטש את ״עצמי״ למען השתייכות לקבוצה.
לצד זאת כולנו כמהים להכרה חברתית בייחודיותנו ובאמירה האישית שאנו מביאים לעולם.
הקונפליקט בין האינדיבידואל והצורך להשתייך מלווה את היחיד מאז ומתמיד ופוגש אותנו בכל האספקטים בחיינו.

"מיקה" ערב עבודות קצרות, פרי יצירותיהם של רקדני אנסמבל בת־שבע, הוא ניסיון לבחינה מחדש של רעיון הקבוצה, היחיד והקשר ביניהם.

רקדני בת־שבע יוצרים היא פלטפורמה ייעודית ליצירה עצמאית ומקורית, במסגרתה מעמידה הלהקה עבור הרקדנים משאבי הפקה ושיווק לערבים מלאים המוקדשים ליצירותיהם. רבים מהכוריאוגרפים העצמאיים שעובדים בזירת המחול המקומית התחילו את דרכם בסדנאות אלה.

ערבי רקדני בת־שבע יוצרים מתקיימים הודות לקרן מיכאל סלע לטיפוח כישרון צעיר בבת־שבע