טופס הרשמה לחממת בת-שבע לתלמידי מחול (לשעבר קורס מצוינות)

יש למלא את הטופס הבא וללחוץ על "שלח פרטים" בתחתית הטופס. לאחר אישור ההרשמה בידי מנהל הקורס, ישלחו אליכם הנחיות התשלום לסיום הליך ההרשמה.


פרטים כלליים

מידע שיווקי/ פרסומי*


אישור התלמידאישור ההורים


הצהרת בריאות


אישור הורה/אפוטרופוס


ויתור זכויות - חומרים מצולמים*


אישור הורה/אפוטרופוס


מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים כללית:

 • במקרה של ביטול הרשמה עד למועד פתיחת הקורס, יוחזר שכר הלימוד ששולם בניכוי עמלת ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקורס.
 • במקרה שתלמיד יבקש לפרוש לאחר תחילת הקורס ועד סוף המפגש הרביעי, ייגבו דמי ביטול בסך 30% ממחיר הקורס.
 • תלמיד שיבקש לפרוש מהקורס אחרי מועד זה, יחויב במלוא עלות הקורס.

* לצערנו, לא נוכל להחזיר כספים על שיעורים שלא נוצלו עקב חופשה או מחלה. עם זאת, תלמיד שפרש מהקורס בשל בעיות בריאותיות יוכל להשלים את הימים החסרים בקורס הבא, ללא חיוב נוסף.


קורס חממה – מדיניות ביטול קורונה:

 • במקרה בו תלמיד נאלץ להיכנס לבידוד עקב חשד לחשיפה ו/או נשיאת נגיף הקורונה במהלך תקופת הקורס לא יינתן החזר. על אף האמור לעיל, היה והמקרה חוזר על עצמו, והתלמיד מפסיד יותר מ – 3 ימי פעילות בסטודיו במצטבר לאורך תקופת הקורס, יינתן החזר בשיעור של 50% עבור השיעורים שהפסיד החל מיום הפעילות ה - 5 . החזר בגין מצב הקורונה, כפי שתואר לעיל, יועבר לאחר סיום הקורס
 • כאמור, להקת בת-שבע הכינה מבעוד מועד מתכונת חלופית של מפגשים מקוונים במקום המפגשים בסטודיו בעקבות הנחיות ו/או תקנות ו/או סגר כללי ו/או כל סיבה הקשורה לוירוס הקורונה, שאינם מאפשרים המשך עבודה בסטודיו. תכנית חלופית זו מהווה חלק בלתי נפרד ומחייב של קורס חממה. למען הסר ספק, בגין המעבר לתכנית החלופית וקיומה לא יינתנו החזרים.
 • להקת מחול בת-שבע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות לעיל וזאת בהתאם לכל הוראות והנחיות חדשות לציבור שיפורסמו בקשר עם נגיף הקורונה.
 • סעיף 1 לעיל , כפוף:
  • להצגת מסמך רפואי ו/או הנחייה ממקור רשמי לכניסה לבידוד.
  • חזרת התלמיד לפעילות החממה בתום תקופת הבידוד/ההחלמה, והמשך תשלום בהתאם לתנאי מדיניות ביטולים הכללית המוזכרת לעיל.
 • על התלמידים להישמע להנחיות ממונה הקורונה מטעם הלהקה, כפי שימסרו להם במהלך הקורס.

* פוליסת הביטוח של להקת מחול בת-שבע איננה מבטחת, נכון לעכשיו, כל אירוע הידבקות הנובעת מקורונה, ולפיכך אני מצהיר כי לא תהיה לי כל תביעה נגד להקת מחול בת-שבע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמה בגין כל אירוע הקשור בקורונה, כל עוד לא תמצא חברת הביטוח מסגרת לכיסוי נזקי המגפה.

חשוב לנו להדגיש את ההשלכות האפשריות של ההשתתפות בשיעורי חממה במתקני הלהקה, ולהבהיר שאנו פועלים על פי ההנחיות ובהתאם לתקנות התו הסגול, אולם במידה שיתגלה כי באחד השיעורים נכח/ה חולה מאומת, אזי הלהקה מחויבת לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות ועל כן, במידה ונתבקש לכך, הפרטים הרלוונטיים של משתתפי הקורס יועברו ללשכת הבריאות, שכן המטרה החשובה שמנחה אותנו היא דאגה לבריאות התלמידות, קרוביהן וסביבתן.


אני מצהיר/ה שקראתי את מדיניות הביטולים ונספח הקורונה לעיל:*שימו לב: תלמידים שטרם מלאו להם 18 שנים, מחויבים בחתימת ההורה / אפוטרופוס.

אישור ההורים