תמיכה ציבורית

משרד התרבות והספורט

עיריית תל אביב-יפו

משרד החוץ, מחלקת קשרי תרבות ומדעבית בת-שבע במרכז סוזן דלל

משפחת דלל

משפחת סוקולובסקי

משפחת קני וחברת איסטרוניקס – סטודיו 'ורדה' לזכרה של ורדה קני

קרן דליה ואלי הורביץ (חל"צ) – סטודיו 'דליה' לכבודה של דליה הורביץתומך וידיד ותיק: קרן משפחת רוברט וייל

לתמיכה בשכר הרקדנים קרן בת-שבע מיסודו של סמי עופר


קרן מיכאל סלע לטיפוח כשרון צעיר בבת-שבע

שרה ופרופ' מיכאל סלע, קרן ריץ' וחברים בארץ ובעולםתמיכה נאמנה ארוכת טווח

חברת טבעמעגלי הידידים של הלהקה בישראל


למעלה מ-220 משפחות הלוקחות חלק פעיל בפעילות הלהקה, מלוות אותה ותומכות בה ובמגוון הפרויקטים ביוזמתה.
בנק לאומי - בנקאות פרטית תומך במעגל הידידים הצעירים
הדפסי האמנים הניתנים לידידי בת-שבע באדיבות אורה ואיתן סטיבהידידי בת-שבע בעולם:

מעגל תורמים החברים באגודת American Friends of Batsheva

תמיכה לטווח ארוך:

ג'ודי וג'ון ארנהולד, ג'וּדי וניק בונזל, קרן גולדפרב,
קרן הארקנס, נתן חברוני, קרן סוזן איזבל,
רובין פרייס-גלסר, נורית קאהן, דינה רקנאטי,
אלן וג'רום שטרן, ליאורה ומנחם שטרנברג

תמיכה ביצירות חדשות בבת-שבע

נחמה ויעקב בורק

מיכאיל ברישניקוב

אורלי ונוחי דנקנר

דליה הורביץ

שמוליק זיסמן באמצעות קרן מארי

איריס הופמן – פרנקל באמצעות קרן מארי

אריה רוטנברג באמצעות קרן מארי

תורמים בעילום-שם באמצעות קרן מאריתמיכה בשכר וברווחת הרקדנים

מאיה ואבי לביא וחברת AllianceBernstein Holding LP, אנגליה

ד"ר לילי ואבנר נווה

נטע סגל

תורמים בעילום-שם, ארה"בתמיכה מיוחדת באנסמבל בת-שבע

בנק הפועלים – פועלים בקהילה

קרן אהרון גוטווירט

תרומה אנונימית לכבוד הקרן הארצית לאמנויות צעירות, ארה"בתמיכה ברכישת ציוד לבמה ולחזרות

תורם בעילום-שם באמצעות קרן מארי

רובין פרייס-גסלרתמיכה בפעילות קהילתית

קרן דליה ואלי הורביץ (חל"צ)

"שי לישראל" של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

קרן נטע בוקסנבאוםIn Kind Donation:

גולדפרב זליגמן ושות' - עורכי דין

עו"ד סער פלינר
ד"ר אברהם ביין, ד"ר דפנה פארן וד"ר חיים פארן
מיקרוסופט ישראל
Atera Networks
יקבי כרמל