מעלים יצירה חדשה

מטפחים את הרקדנים

רוקדים עם הקהל

מצטרפים למעגלי הידידים

התומכים בנו

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

דיטה קול-רומן, סמנכ"ל גיוס משאבים, ditaK@batsheva.co.il | טלפון: 03-5171471 ש. 104

הדס טרקטינסקי, עוזרת לסמנכ"לית גיוס משאבים וקשרי חוץ, hadasT@batsheva.co.il | טלפון: 03-5171471 ש. 127

גיא ברנרד רייכמן, מנהל מעגלי הידידים, guy@batsheva.co.il | טלפון: 03-5171471 ש. 130