דו"חות ומסמכים

מסמכי העמותה

אישור עמותה
אישור ניהול תקין 2023
תקנון העמותה
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות, טופס 46ב
תו מידות לאפקטיביות
אישור לצורך ניכוי מס
אישור ניהול ספרים

 

דו"חות כספיים

דוחות כספיים לשנת 2017
דוחות כספיים לשנת 2018
דוחות כספיים לשנת 2019
דוחות כספיים לשנת 2020
דוחות כספיים לשנת 2021
דוחות כספיים לשנת 2022

 

 

דו"ח פעילות שנתית

דוח פעילות 2017
דוח פעילות 2018
דוח פעילות 2019
דוח פעילות 2021